โมดูลกล้องที่สามารถใช้ในการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูง

ง่ายเหมาะทั้งผู้เริ่มต้น แต่มีความสามารถครบครับเพื่อให้ผู้ใช้ขั้นสูง

หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมก็มีตัวอย่างการใช้งานมากมาย  

ใช้ทั้งถ่ายแบบ time-lapse, slow-motion ได้อีกด้วย

 

 

 

 

  • 8 megapixel camera capable of taking photographs of 3280 x 2464 pixels
  • Capture video at 1080p30, 720p60 and 640x480p90 resolutions
  • All software is supported within the latest version of Raspbian Operating System